MENU
  • 1 of 2 Featured Banner
  • 2 of 2 Featured Banner2


Inilimbag ng Pamahalaang Panlalawigan sa pakikipagtulungan ng Provincial Development Information Council (PDIC) bawat buwan upang magsiwalat ng kaalamang pangkaunlaran sa mga mamamayan at barangay. Sinusulat at inihanda ng Tanggapan ng Ugnayang Pampamayanan, Kapitol Probinsyal, Daet, Camarines Norte.

Tumatanggap ang pahayagan ng artikulong kontribusyon mula sa mga mambabasa. Hinihiling lamang na ito ay makinilyado ng doble espasyo, hindi susobra sa isang maikling bond paper ang haba at nagtataglay ng tunay na pangalan at tirahan ng may akda, lalo na kung ito ay opinyon. Ang kahilingan na huwag nang ilimbag ang pangalan ng may akda ay pagbibigyan ng patnugutan.

Alin mang artikulo ay dadaan sa masusing pagsusuri upang iakma ito sa estilo ng pahayagan at limitadong espasyo nito.

Petsa ng Paglilimbag (click to download)

2015 Bantayog Jr. 2015-13.pdf
2015 December issue 2015-12.pdf
2015 November issue 2015-11.pdf
2015 October issue 2015-10.pdf
2015 September issue 2015-09.pdf
2015 August issue 2015-08.pdf
2015 July issue 2015-07.pdf
2015 June issue 2015-06.pdf
2015 May issue 2015-05.pdf
2015 April issue 2015-04.pdf
2015 March issue 2015-03.pdf
2015 February issue 2015-02.pdf
2015 January issue 2015-01.pdf
2014 Bantayog Jr. 2014-13.pdf
2014 December issue 2014-12.pdf
2014 November issue 2014-11.pdf
2014 October issue 2014-10.pdf
2014 September issue 2014-09.pdf
2014 August issue 2014-08.pdf
2014 July issue 2014-07.pdf
2014 June issue 2014-06.pdf
2014 May issue 2014-05.pdf
2014 April issue 2014-04.pdf
2014 March issue 2014-03.pdf
2014 February issue 2014-02.pdf
2014 January issue 2014-01.pdf
2013 Bantayog Jr 2013-13.pdf
2013 December issue 2013-12.pdf
2013 November issue 2013-11.pdf
2013 October issue 2013-10.pdf
2013 September issue 2013-09.pdf
2013 August issue 2013-08.pdf
2013 July issue 2013-07.pdf
2013 June issue 2013-06.pdf
2013 May issue 2013-05.pdf
2013 April issue 2013-04.pdf
2013 March issue 2013-03.pdf
2013 February issue 2013-02.pdf
2013 January issue 2013-01.pdf
2012 December issue 2012-12.pdf
2012 November issue 2012-11.pdf
2012 October issue 2012-10.pdf
2012 September issue 2012-09.pdf
2012 August issue 2012-08.pdf
2012 July issue 2012-07.pdf
2012 June issue 2012-06.pdf
2012 May issue 2012-05.pdf
2012 April issue 2012-04.pdf
2012 March issue 2012-03.pdf
2012 February issue 2012-02.pdf
2012 January issue 2012-01.pdf
2011 December issue 2011-12.pdf
2011 November issue 2011-11.pdf
2011 October issue 2011-10.pdf
2011 September issue 2011-09.pdf
2011 August issue 2011-08.pdf
2011 July issue 2011-07.pdf
2011 June issue 2011-06.pdf
2011 May issue 2011-05.pdf
2011 April issue 2011-04.pdf
2011 March issue 2011-03.pdf
2011 February issue 2011-02.pdf
2011 January issue 2011-01.pdf
2010 December issue 2010-12.pdf
2010 November issue 2010-11.pdf
2010 October issue 2010-10.pdf
2010 September issue 2010-09.pdf
2010 August issue 2010-08.pdf
2010 July issue 2010-07.pdf
2010 June issue 2010-06.pdf
2010 May issue 2010-05.pdf
2010 April issue 2010-04.pdf
2010 March issue 2010-03.pdf
2010 February issue 2010-02.pdf
2010 January issue 2010-01.pdf
2009 December issue 2009-12.pdf
2009 November issue 2009-11.pdf
2009 October issue 2009-10.pdf
2009 September issue 2009-09.pdf
2009 August issue 2009-08.pdf
2009 July issue 2009-07.pdf
2009 June issue 2009-06.pdf
2009 May issue 2009-05.pdf
2009 April issue 2009-04.pdf
2009 March issue 2009-03.pdf
2009 February issue 2009-02.pdf
2009 January issue 2009-01.pdf
2008 December issue 2008-12.pdf
2008 November issue 2008-11.pdf
2008 October issue 2008-10.pdf
2008 September issue 2008-09.pdf
2008 August issue 2008-08.pdf
2008 July issue 2008-07.pdf
2008 June issue 2008-06.pdf
2008 May issue 2008-05.pdf
2008 April issue 2008-04.pdf
2008 March issue 2008-03.pdf
2008 February issue 2008-02.pdf
2008 January issue 2008-01.pdf
2007 December issue 2007-12.pdf
2007 November issue 2007-11.pdf
2007 October issue 2007-10.pdf
2007 September issue 2007-09.pdf
2007 August issue 2007-08.pdf
2007 July issue 2007-07.pdf
2007 June issue 2007-06.pdf
2007 May issue 2007-05.pdf
2007 April issue 2007-04.pdf
2007 March issue 2007-03.pdf
2007 February issue 2007-02.pdf
2007 January issue 2007-01.pdf
Copyright © 2018 PROVINCE OF CAMARINES NORTE. All Rights Reserved.
Under the Administration of Community Affairs Office.
Developed by GYA